Rattsurfa - Ställ in din telefon automatiskt

Förbjudet att rattsurfa – vad säger den nya regeln?

Den 1 februari 2018 ändras trafikförordningen. Enligt den får du som förare inte använda mobilen eller annan kommunikationsutrustning om du håller den i handen när du kör ett motordrivet fordon. Regeln är till för att skydda dig och andra i din omgivning.

Tidigare har det varit förbjudet att använda till exempel mobiltelefon eller GPS på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken. Den nya regeln innebär en skärpning.

Du kan förlora körkortet

Om du bryter mot förbudet, kan du få böter och bli av med körkortet. Om du nyligen har tagit körkort, kan du behöva göra om uppkörningen.

Hur lyder regeln?

I trafikförordningen står det:

"Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen."

4 kap. 10 e § trafikförordningen (2017:1284).

För vem gäller regeln?

Regeln gäller dig som kör till exempel: moped klass I, moped klass II, traktor, terrängmotorfordon, motorcykel, personbil, taxi, buss, lätt lastbil, tung lastbil.

Reaktioner

Polis- och trafiksäkerhetsförespråkare har välkomnat lagen som de säger kan hjälpa till att förebygga olyckor som orsakat att människor blir distraherade vid körning. I de flesta EU-länderna finns det liknande lagstiftning.

Hur kan jag göra?

  • Använd tekniska hjälpmedel som gör att du inte behöver hålla mobilen i handen. 
  • Be medpassagerare om hjälp
  • Planera innan du åker
  • Det är säkrare och går snabbare att knappa in adressen i din GPS eller mobiltelefon innan du startar din resa.
  • Tänk även på att uppdatera dina låtlistor innan du åker, så behöver du inte leta musik under färden.

Upptäck nya hjälpmedel

Här kommer några smarta tips för de två största operativsystemen. I både Apples IOS 11 och i Android 8 finns det ett "billäge" som stänger av mobilens funktioner om du färdas i en viss hastighet och kan svara automatiskt att du är upptagen alternativt koppla upp den till en handsfree.

Ställ in din Apple IPHONE IOS 11

Apple har infört ett säkert körläge för iPhone för första gången i IOS 11. Funktionen hindrar ägarna från att ta emot meddelanden och samtal när de kör och låter kontakterna veta att de är upptagna.

Vad är ”Stör ej medan jag kör”?

När ”Stör ej medan jag kör” är aktivt hjälper inställningen dig att fokusera på vägen.

Hur fungerar "stör ej"?

Den starkaste indikationen på att du är i din bil är om din iPhone är ansluten till ett Bluetooth-nätverk, exempelvis i bilen. Körläget använder ett antal signaler, till exempel iPhones accelerometer, hastigheten vid vilken den finner och förlorar närliggande Wi-Fi-nätverk och GPS för att försöka upptäcka när den tror att du kör.

• Ljudet stängs av för meddelanden, förutom för nödsituationsvarningar, brådskande meddelanden, timer och alarm.

• Telefonsamtal tillåts bara när iPhone är ansluten till bilens Bluetooth-system eller ett tillbehör med handsfree, eller om du har tillåtit vissa samtal via inställningarna för Stör ej.

Aktivera/ställ in ”Stör ej medan jag kör”

Om iPhone registrerar att du kanske kör ett fordon och inte har ställt in ”Stör ej medan jag kör” får du en fråga om du vill aktivera funktionen.

Följ annars de här instruktionerna om du vill ställa in ”Stör ej medan jag kör”:

Öppna Inställningar > Stör ej > Aktivera. Välj sedan ett alternativ:

stör_ej_iphone_ios11.jpg

• Automatiskt: ”Stör ej medan jag kör” aktiveras när iPhone registrerar att du kanske kör ett fordon. Om funktionen aktiveras när det inte är du som kör (om du till exempel är passagerare i en bil) trycker du på Stör ej-notisen på låsskärmen och väljer jag kör inte bil.

• Manuellt: Du aktiverar ”Stör ej medan jag kör” från Kontrollcenter. Om du vill lägga till alternativet i Kontrollcenter öppnar du Inställningar > Kontrollcenter > Anpassa reglage och trycker på + bredvid Stör ej medan jag kör.

• Vid Bluetooth-anslutning i bilen: Det här alternativet aktiverar ”Stör ej medan jag kör” när iPhone är parkopplad med bilen via Bluetooth.

Om bilen har stöd för CarPlay och iPhone är ansluten aktiveras inte Stör ej medan jag kör. CarPlay använder istället bilens inbyggda skärm till att hjälpa dig att fokusera på vägen.

Aktivera snabbt genom kontrollcenter

Aktiverar du den manuellt kan du i Kontrollcenter--> Anpassa kontroller och lägg till Stör ej medan du kör, så kan du slå på den genom att svepa uppåt längst ned på skärmen eller nedåt uppifrån och välja den. (Beroende på iPhone modell) 

kontrollcenter_ios11_iphone

Ställ in din telefon med Android 8

Har du en Android telefon är det mer komplext. I en ren version av Android 8 hittar du "körläget" under inställningar->ljud->stör ej som fungerar som ungefär som i IOS 11. Detta kan skilja sig mellan olika tillverkare. Ett annat alternativ är en app som är gratis på playstore,  D4PP3R (Drivers App for Electronic Responsibility ( DAPPER )