Einride kör självkörande på allmän väg i Jönköping

upload.jpg

Transportstyrelsen ger nu grönt ljus för DB Schenker och Einride att testa en batteridriven, självkörande lastbil på allmän väg.

– Tunga vägtransporter står för en betydande del av de globala koldioxidutsläppen. Pilotprojektet i Jönköping är ett litet men viktigt steg i omställningen till ett säkert och hållbart transportsystem och vi är därför glada att kunna utöka verksamheten till allmän väg. Transportstyrelsens besked är också ett intyg på att lösningen är säker, säger Robert Falck, vd och grundare av Einride.

Godkänd pilotverksamhet
Den 7 mars genomförde Transportstyrelsen och Einride ett så kallat Site Acceptance Test (SAT) – det vill säga ett prov under verkliga driftsförhållanden – på den aktuella platsen. Transportstyrelsen gjorde då bedömningen att T-poden kan framföras i enlighet med trafikförordningen och den 11 mars godkändes ansökan om tillstånd för pilotverksamhet på allmän väg.

Låg hastighet
Transportstyrelsens tillstånd avser en kort sträcka allmän väg inom ett industriområde, där trafiken sker i låg hastighet. Tillståndet sträcker sig till 31 december 2020. Jönköpings kommun, som är väghållare, har tillstyrkt att försöksverksamhet får genomföras på den aktuella sträckan.

Om T-poden
Einrides T-pod saknar förarhytt vilket ger ökad lastkapacitet, ökad flexibilitet, lägre produktionskostnader, lägre driftskostnader och optimerad energiförbrukning – vilket i sin tur möjliggör ren batteridrift. T-poden är självkörande men övervakas av en operatör som vid behov kan fjärrstyra fordonet. En operatör kan kontrollera flera fordon samtidigt. Lastkapaciteten är cirka 16 ton och räckvidden cirka 20 mil på en laddning.

Med nya fordon på våra vägar krävs högre medvetande om deras aktuella begränsningar och möjligheter. 

Bussexplosionen i Stockholm 10 mars 2019 - Hur gick olyckan till?

Händelsen ledde till skador för den enda personen i bussen, föraren, och utreds som vållande till kroppsskada, arbetsmiljöbrott och vårdslöshet i trafik. 

Otydligt?

Det finns 3 skyltar om begränsad fordonshöjd, bussen stod still vid trafikljuset.

Föraren kan ha missat att kontrollera ekipagets mått, vikt och kondition innan färd vilket ska göras innan färd då du som yrkesförare och dagens utbildning för buss med YKB är tvungen att känna till reglerna. Om detta beoro på slarv eller okunskap får utredas, att ingen blev skadad mer än föraren var verkligen tur, bara att titta på filmen.

– Klaratunneln har en historia av incidenter, säger Georg Wiberg, vid Storstockholms brandförsvar.

I filmen finns även enkla förslag på vad som skulle kunna göras i ett tidigt skede då det är vanligt förekommande att förare av höga fordon kör in i tunnelmynningen och fastnar.

Gas-EL

Bussen som exploderade var en buss som går på biogas. Bland SL:s ungefär 2200 bussar är 320 biogasbussar och 299 är av den modell som exploderade under söndagen.

Bussarna är säkra dock saknas det regler för säkerhetsventiler i gastankarna och utmärkning av bussen att den kan vara brandfarligt. Förutom bussar drivs även lastbilar och bilar på gas där utgången, beroende på var tanken sitter kan vara liknande vid en olycka.

Ett större antal elbussar skulle kunna introduceras i Stockholms innerstad från år 2022 eller 2026, beroende på när de nya avtal kommer att skrivas. Men redan nu drivs innerstadstrafiken i Norrtälje med helt elektriferade bussar och från sommaren 2019 kommer fem elbussar att rulla i Sigtunaområdet. Vid en olycka kan batterier brinna okontrollerat.

Regeringen

Regeringen kallar flera ansvariga myndigheter till ett blixtsammankallat säkerhetsmöte med anledning av den exploderade gasbussen. 

– Det var en väldigt ovanlig händelse men det är viktigt att vi tar den på allvar, säger Tomas Eneroth, Ansvarig minister. 

Bland andra kallas medarbetare vid Transportstyrelsen, MSB och SKL. 

– Det är viktigt att vi får en snabb lägesbedömning från ansvariga myndigheter, inte minst från kommunerna som är ansvariga för inköp av väldigt många gasbussar. Gasbussar är ju väl beprövade och säkra och ett viktigt steg för att klara klimatmålen och jag vill försäkra mig om att vi gör rätt säkerhetsbedömning, säger Eneroth. 

Han tror att mötet skulle kunna bli ett bra tillfälle för myndigheterna att se över sina regelverk. 

Utbildning

Arbetsgivarna behöver ta ansvar för arbetsmiljön och satsa på fortbildning. Inte bara de obligatoriska YKB timmarna (8 timmar om året/40h på 5 år). Denna olycka hade garanterat undvikits om det hade varit en förare med goda kunskaper om sitt fordon och en riskutbildning på de fordon de får köra (alla bussar).

Det behövs föreskrifter och gemensamma lösningarna mellan fordonstillverkarna, lätttillgänglig information om vilken typ av fordon som är inblandad i olyckan exempelvis med en märkning

Read More

Internationella kvinnodagen ur ett trafikperspektiv!

 

Idag vill Svensk Trafikutbildning  uppmärksamma internationella kvinnodagen  genom att titta närmare på hur jämlikheten ser ut i transportsystemet och trafiken. 

Fördelat på kön ser nämligen både val av färdmedel och resmönster olika ut för genomsnittet av kvinnor och män i Sverige. Enligt Trafikanalys nationella resvaneundersökning 2015-2016 kör män mer bil än kvinnor under en genomsnittlig dag.

Annan statistik från trafiken talar om:

Kvinnor och män gör ungefär lika många resor men män reser betydligt längre sträcka varje dag.

Kvinnor gör kombinerade resor i högre utsträckning än män (resor där fler än ett ärende uträttas)

Mäns resande är i högre grad än kvinnors förknippat till arbete, medan kvinnors resande innehåller en högre andel inköps- och serviceärenden än männens.  Kvinnor använder tåg och buss i större utsträckning än män.

Kvinnor inte är inblandade i lika många trafikrelaterade olyckor.

Betyder då detta att utmaningarna som transportsektorn står inför idag skulle vara lösta i morgon om män plötsligt skulle börja resa som kvinnor?

Nej men det skulle ge väldigt positiva effekter för trafiksäkerhet och miljö om män närmade sig kvinnors resvanor.

Kampen fortsätter.

Read More